Bài học

DJ là gì?

                        DJ ban đầu là viết tắt của “Disc Jockey”, vẫn được hiểu nôm na là “người lựa chọn và cho phát các đĩa nhạc” (thông qua các thiết bị âm thanh). Nhưng cái thuở ban đầu ấy cụ thể là bao giờ và công việc lúc đó của…

Continue reading

Những thiết bị cơ bản dùng cho DJ

Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc DJ của mình, trong bài viết này, theo đúng như tiêu đề, tôi sẽ giải thích cho các bạn biết rằng mình nên cần thiết bị gì, và bạn cũng cần phải chú ý tới sản phẩm mà mình chọn. dựa vào loại hình thức mà bạn muốn chọn để khởi đầu,…

Continue reading