Chém

DJ CÓ PHẢI NGHỆ SĨ KHÔNG?

DJ có Phải là nghệ sĩ không? Mọi người thường hỏi: là một Dj có phải là một nghệ sĩ không? Đây là một câu hỏi khó. Chắc chắn, có một kỉ năng nhất định liên quan đến DJ’ing, nhưng điều đó có làm cho DJ trở thành một nghệ sĩ không? có kỉ năng liên quan đến việc lái…

Continue reading